บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 24 อัตรา

Loading...
Loading...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 12 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่างๆ รวม 24 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้
.


การรับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *