ออมสิน เยียวยาผ่านแอป Mymo 1 แสนบาท อิ่มใจ

ยืมเงินผ่าน แอฟ มายโม 1 แสนบาท โครงการ สินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินเองที่มีธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มรู้จักร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปตามท้องตลาดนัด

XMA Header Image

โดยเฉพาะสินเชื่อผ่อนเผื่อผลการอนุมัติที่มีชื่อว่าสินเชื่ออิ่มใจโดยจะอนุมัติให้กู้ในวงกันหลายและไม่เกิน 1 แสนบาทประเทศที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักในการค้ำประกันและยังพักชำระหนี้ให้อีก 6

เดือนนึงคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99 เปอร์เซ็นต์

ต่อปีเท่านั้นยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อให้

อีกด้วยซึ่งการลงทะเบียนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ออมสินที่เว็บไซต์ w w w . g s b .or . t hโดยจะให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17

กรกฎาคมไปจนถึง 31 ธันวาคม 2554 หรือจนกว่าโครงการจัดเต็มในการจำกัดสิทธิ์การสมัครส่วนการลงทะเบียนนั้นก็เพียงแค่แนวร่วมถ่ายและสถานประกอบอาชีพของตัวเองลงไปเท่านั้นการ

พิจารณาคุณสมบัติเว็บไซต์ธนาคารจะทำการพิจารณา 5 วันหลังจากท่านยื่นส่งเอกสารขอกู้สินเชื่อของ

ธนาคารออมสินมาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นกู้เบื้องต้นกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับคนที่หาเล่ค้าขายทั่วไปหรือมีร้านอาหารเล็กๆสามารถเขียนได้ 10000นะครับส่วนสำหรับคนที่มีรายได้ประจำเช่น

การหาการหางานบริษัทและลูกจ้างของรัฐสามารถยืมได้สูงสุดถึง 1 00000 บาทขึ้นอยู่กับความ

สามารถในการผ่อนชำระด้วยนะครับถ้าธนาคารนำเงินส่วนนี้มาเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าท่านสามารถกู้ได้เท่าไหร่สำหรับคนที่ประกอบด้านอาหารเครื่องดื่มหรืออย่างเช่นจะเป็นรถเข็นแผงลอยก็ยัง

สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่อยู่ได้นะครับตามโครงการมาตรการสินเชื่อกู้ภัย covid-

19 ทางธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อให้คนละ 10000 บาทต่อรายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนและพักชําระหนี้ 6 เดือนแรกท่านที่สนใจสามารถส่งคำร้องเข้าร่วมสมัครสินเชื่อได้

ว่าจะถึง 31 ธันวาคม 2554 นี้นะครับ