ห่มผ้า หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

Loading...
Loading...

รูปปันหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่วัดห้วยมงคล
ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

เมื่อเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ราวกับอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทรของ

‘หลวงปู่ทวดท่าน’ ที่กำลังเฝ้ามองและให้ความสงบร่มเย็นกับเราเมื่ออยู่ใน ‘วัดห้วยมงคลนี้’

ในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกๆปี จะมีงานมีผ้าป่าสามัคคีห่มผ้าหลวงปู่ทวด

โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาร่วมบุญห่มผ้าขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 299 เมตร

แก่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ใครที่สนใจร่วมบุญสามารถมาร่วมงานได้

วัดห้วยมงคลนี้ เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

ทีมา:dharma99.com

Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *