เผยเหตุ โคราช เหมาเป็นเมืองหลวงต่อจาก กทม. มากที่สุด

Loading...
ที่ผ่านมาเคยมีความพยายามย้ายเมืองหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งไปนครนายกแต่ก็ล้มเหลว ส่วนการย้ายเมืองหลวงนั้น ดร.อาจอง หรือ สมิทธ ธรรมสไโรช ได้เผยว่ามันไม่ใช้เรื่องไกลตัวเลย

 

เนื่องจากกรุงเทพทรุดตัวลลงทุกปี อย่าน้อยเฉลี่ยปีละ 15 มินลิเมตรเพิ่มมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเราถึง 2 เท่า สืบเนื่องจาก สมุทรปราการตรงข้างมาโณงงานจำนวนมาก ทำให้เกิดแผ่นดินทรุด ซึ่งขาดว่าไม่เกินอีก ยี่สิบห้า ปีนั้นต้องจมแน่ถ้ายังเป็นแบบนี้

ซึ่งทุกทั้งนี้ ดร.เห็นด้วยกับการย้ายเมืองหลวง  นครราชสีมา มีความพร้อมพอที่จะพัฒนาเป็นเขตเศษฐกิจใหม่ได้ ทั้งอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล สามารถวางผังได้ทัเง อุตสหกรรม การท่องเที่ยว จรรสันได้ดี การเดินทาง ด้วยรถไฟความไวสูง จาก กทม .ใช่เวลาเพียง 1ชม เท่านั้น

เรียบเรียง : นิวส์ฟิดดอทคอม

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *