โอนเข้าบัญชีเลย ประกันรายได้ข้าว งวดแรก 15ตุลานี้

Loading...

ข่าวดีให้เกษตรกร ทุกคนในประเทศไทยนี้ เมื่อ นาย วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้แถลงข่าวไว้ว่า โครงกาทรประกันรายได้ของชาวนาผู้ปลูกข้าว

2562/63 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้นชัดเจนเเล้ว จะได้ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิดต่อไปนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท

ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน

และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนข้าวที่ปลูก หากไม่ได้เก็บเกี่ยว ไม่ได้เอาไปขาย เอาเก็บไว้กินเอง หรือเอาไว้ทำพันธุ์ ประกันรายได้จะจ่ายให้หมด

หรือหากเกษตรกรปลูกแล้ว เจอภัยแล้ง เจอน้ำท่วม ก็จ่าย ไม่ต้องมีใบชั่ง ใบเสร็จ ใบวัดความชื้น เพราะจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาพิจารณา

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *