เตรียมเปิดลงทะเบียน เช่าที่ดินรัฐ ปีละ 200-300 บาท ทำเกษตรและที่พัก

Loading...

ชาวไทยจำนวนมากตอนนี้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีหนี้สินเป็นภาระทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อในการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินเป็นของตนเองได้ ซึงล่าสุดทาง นายก รัฐมนตรีการคลัง นาย อุตตม ได้ออกมาบอก ว่า

ตอนนี่้รัฐมีโครงการที่อยากให้ประชาชนมีที่ดินทำกินในราคาถุก เพื่อให้เป็นการเปิดโอกาศ ให้ผู้ที่ยังไม่มีโดย มีชื่อโครงการ ธนารักษ์ ประชารัฐและ เปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ

โดยนโยบายดั่งวกล่าวมุ่งเดน้นเพื่อลดการเลื่อมลํ้าที่มีมากในสังคมไทยและเปิดโอกาศในการมีที่ดินทำกินในระยะยาวให้กับประชาชน และที่สำคัญอีกประเด็นปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากที่บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยไม่ได้ครอบครอง ฉโหนด

เลยมีการทำโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐเพื่อให้ผู้บุกรุกนั้นเปลี่ยนเสถานะเป็ฯผู้เช่าระยะยาวอีกด้วย

โดยการเช่า สำหรับทำการเกษตรจะคิดถูกมาก 200 บาทต่อปี ส่วนที่พักจะคิด ตารางวาละ 25 สต.ต่อเดือน หรือ 100 เสีย 35 บาทต่อปีและในปี 2563 ตั้งเป้าประมาณ 5 หมื่นคน

ขอบคุณ workpointnews

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *